Archive

Back to homepage
Business

ฮวงจุ้ยเตียงนอนสำคัญแค่ไหน จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

การนอนหลับสนิทจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่การนอนหลับที่ดีนั้น นอกจากต้องมีห้องนอนที่สวยงาม และอากาศถ่ายเทดีแล้ว ฮวงจุ้ยเตียงนอนก็ส่งผลดีต่อเจ้าของได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การห้ามวางเตียงตรงกับทางประตู ห้ามหันหัวเตียงไปทิศตะวันตก หรือการตั้งหัวเตียงให้ชิดติดผนัง เพราะตำแหน่งการวางเตียงนอนนั้นเชื่อมโยงกับพลังชี่ (Chi) ที่เป็นพลังงานแห่งชีวิต การจัดวางเตียงนอนที่ดี จะทำให้เกิดความสมดุล โชคลาภ และความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ฮวงจุ้ยเตียงนอนสำคัญแค่ไหน มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย 1. จัดฮวงจุ้ยเตียงนอน เพื่อการเป็นผู้นำ บ้านแต่ละหลังต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งไว้เป็นเสาหลักของครอบครัว โดยสามารถจัดเตียงนอนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อกำหนดภาวะการเป็นผู้นำในบ้านได้ดังนี้  เตียงนอนฝั่งขวา